Оцініть завдання

Шукаємо фразеологізми-синоніми (українська мова)

Цей комплект завдань допоможе дитині розвинути мислення й мовну компетенцію, збагатити словниковий запас із української мови. У кожному з 8-ми завдань дитині пропонується спочатку прочитати 16 фразеологізмів і поєднати їх у синонімічні пари за зразком. Потім потрібно скласти й написати з парою синонімів два речення, використавши в них по одному фразеологізму. Таким чином дитина засвоюватиме нову лексику, розвине навички письма й зв’язного мовлення. Тлумачення фразеологізмів і відповіді містяться на останніх сторінках комплекту у його повній версії.

Рейтинг
4.60
(10 оцінок)
Завантажень 1736