Оцініть завдання

Хитрі слова: складаємо речення

Це завдання допоможе дитині вдосконалювати вміння вирізняти й використовувати омоніми в усному та писемному мовленні. Учням і ученицям пропонується утворити пари слів, що звучать і пишуться однаково, але мають різне значення. Також дітям потрібно із трьома парами слів (на вибір) скласти й написати по одному реченню. Виконання завдання сприятиме формуванню мовної компетентності дитини, розвитку уяви, збагаченню словникового запасу.

Рейтинг
5.00
(12 оцінок)
Завантажень 2085
Включено до навчальних програм: