Оцініть завдання

Вживаємо прийменники й сполучники №4

Це завдання допоможе дитині розвинути навички зв’язного письмового мовлення й читання. Воно містить короткий текст з пропусками під назвою «Улюблений десерт». Пропуски в тексті потрібно заповнити поданими прийменниками й сполучниками. Деякі слова можна використовувати в тексті кілька разів. У процесі читання дитина почне краще розуміти роль прийменників і сполучників у мовленні, а також розвиватиме лінгвістичний інтелект, уяву, збагатить словниковий запас. Поданий текст підвищить цікавість дитини до навколишнього світу, сприятиме розвитку мовленнєвої і здоров’язбережувальної компетенції, підвищить обізнаність у питаннях харчування.

Рейтинг
0.00
(0 оцінок)
Завантажень 1068
Включено до навчальних програм: