Оцініть завдання

Вживаємо прийменники й сполучники №3

Це завдання допоможе дитині розвинути навички зв’язного письмового мовлення й читання. Воно містить короткий текст з пропусками під назвою «Повітряне захоплення». Пропуски в тексті потрібно заповнити поданими прийменниками й сполучниками. Деякі слова можна використовувати в тексті кілька разів. У процесі читання дитина почне краще розуміти роль прийменників і сполучників у мовленні, а також розвиватиме лінгвістичний інтелект, уяву, збагатить словниковий запас. Поданий текст підвищить цікавість дитини до навколишнього світу, зокрема, до повітряних засобів пересування; сприятиме розвитку мовленнєвої компетенції.

Рейтинг
0.00
(0 оцінок)
Завантажень 1079
Включено до навчальних програм: