Оцініть програму

Зима. Розвиток дітей 4-5 років

Зима. Розвиток дітей 4-5 років
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 120
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 60
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2 завдання
ВІК ДИТИНИ 4-5 років
рейтинг
5.00
(3 оцінок)

Зимовий блок є наступним після осіннього в річній навчальній програмі розвитку дітей 4-5 років. Зміст його завдань сприятиме формуванню стійкого інтересу дітей до пізнання і творчості та допоможе дорослим створити умови для розкриття індивідуального потенціалу дошкільника.

Зимовий блок програми спрямований на формування графомоторних навичок, елементарних математичних уявлень, зв’язного мовлення, активізацію уваги та відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти. Його можна використовувати для домашніх занять із дитиною, занять у дитячих садках, центрах розвитку дитини, закладах позашкільної освіти, у групах із короткотривалим режимом перебування дошкільників тощо. ..

Програму «Розвиток дітей 4-5 років» структуровано за сезонним принципом (осінь, зима, весна, літо), що допомагатиме дитині спостерігати за змінами в природі, фіксувати результати спостережень, зіставляти свої знання з побаченим.

Завдання зимового блоку поступово ускладнюються, додаються нові види вправ (ознайомлення з літерами, цифрами, геометричними фігурами). Незважаючи на сезонний принцип побудови програми, роботу над нею можна починати з будь-якого блоку, ураховуючи рівень підготовки дитини та навчальний період.

Зимовий блок робочого зошита розраховано на курс занять із дитиною по 5 днів на тиждень протягом трьох місяців. Час на виконання завдання визначається індивідуально з огляду на рівень підготовки, мотивації та пізнавального інтересу дитини. Важливо чергувати роботу над завданнями з активним відпочинком. 

Кожного робочого дня рекомендовано виконувати два завдання, які об’єднано в пари так, щоб поєднати розумову діяльність із творчістю, формування графомоторних навичок – із комунікативними, усні вправи – з письмовими.

Виконання завдань зимового блоку закінчується святкуванням досягнень та врученням дитині спеціального диплома, який засвідчує її особистісне зростання, розвиток інтелектуальної, вольової та емоційної сфер. Отримання диплома має надихнути дитину на роботу з програмою, підтримати її інтерес до виконання завдань.

Завдання програми охоплюють п’ять важливих сфер розвитку дитини: гімнастика для пальчиків, тренування для мозку, уява та фантазія, розвиток мовлення, довкілля/навколишній світ.

«Гімнастика для пальчиків». Виконуючи цей тип завдань, дитина формуватиме дрібну моторику, щоб підготуватися до письма і самообслуговування. Завдання допоможуть розвивати графомоторні навички, учитися правильно тримати в руці інструменти для письма, проводити лінії не відриваючи руку від аркуша, штрихувати, вирізати, клеїти, працювати одночасно правою і лівою руками. 

«Тренування для мозку». Ці завдання вчитимуть дитину зосереджуватися, знаходити спільне й відмінне між предметами, класифікувати й узагальнювати їх, діяти за зразком, орієнтуватися в просторі, складати ціле із частин, дотримуватися послідовності, бачити деталі, знаходити елемент, якого бракує, вибудовувати ланцюжок міркувань, обґрунтовувати власну думку.

«Уява та фантазія». Завдання цього типу спрямовано на розвиток образного мислення, уяви і фантазії, вчитимуть дитину виражати почуття та емоції не тільки вербально, а й за допомогою творчості. 

«Розвиток мовлення». Виконуючи ці завдання, дитина розширить свій словниковий запас, тренуватиметься запитувати і відповідати на запитання, описувати предмети й знаходити їх за описом, складати розповіді за малюнком, використовувати у мовленні синоніми, антоніми, ознайомиться з літерами.

«Довкілля/навколишній світ». Завдання сприятимуть закріпленню знань дитини про себе, формуватимуть уявлення про емоції та почуття людей, а також стосунки й правила у їхньому житті, ознайомлять зі світом професій; учитимуть розрізняти тварин, рослини, визначати умови, необхідні для їхньої життєдіяльності.