Оцініть програму

Осінь. Розвиток дітей 4-5 років

Осінь. Розвиток дітей 4-5 років
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 120
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 60
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2 завдання
ВІК ДИТИНИ 4-5 років
рейтинг
5.00
(9 оцінок)

Осінній блок є першим у річній навчальній програмі розвитку дітей 4-5 років. Зміст його завдань сприятиме формуванню стійкого інтересу дітей до пізнання і творчості та допоможе дорослим створити умови для розкриття індивідуального потенціалу дошкільника. Цей блок програми спрямовано на розвиток дрібної моторики, зв’язного мовлення, активізацію уваги.

Програму «Розвиток дітей 4-5 років» структуровано за сезонним принципом (осіньзимавесналіто), що допомагатиме дитині спостерігати за змінами в природі, фіксувати результати спостережень, зіставляти свої знання з побаченим.

Навчальна програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти, її можна використовувати для домашніх занять із дитиною, занять у дитячих садках, центрах розвитку дитини, закладах позашкільної освіти, у групах із короткотривалим режимом перебування дошкільників тощо.

Починати роботу з програмою найкраще з осені, ураховуючи, що змістове наповнення завдань поступово ускладнюється. За потреби можна почати роботу над програмою з інших «сезонів», зважаючи на рівень підготовки дитини та навчальний період.

Осінній блок робочого зошита розраховано на курс занять із дитиною по 5 днів на тиждень протягом трьох місяців. Час на виконання завдання визначається індивідуально з огляду на рівень підготовки, мотивації та пізнавального інтересу дитини. Важливо чергувати роботу над завданнями з активним відпочинком.

Кожного робочого дня рекомендовано виконувати два завдання, які об’єднано в пари так, щоб поєднати розумову діяльність із творчістю, формування графомоторних навичок – із комунікативними, усні вправи – з письмовими.

Виконання завдань осіннього блоку закінчується святкуванням досягнень та врученням дитині спеціального диплома, який засвідчує її особистісне зростання, розвиток інтелектуальної, вольової та емоційної сфер. Отримання диплома має надихнути дитину на роботу з програмою, підтримати її інтерес до виконання завдань.

Усі завдання програми охоплюють п’ять важливих сфер розвитку дитини: гімнастика для пальчиків, тренування для мозку, уява та фантазія, розвиток мовлення, довкілля/навколишній світ.

«Гімнастика для пальчиків». Виконуючи цей тип завдань, дитина формуватиме дрібну моторику, щоб підготуватися до письма і самообслуговування. Завдання допоможуть розвивати графомоторні навички, учитися правильно тримати в руці інструменти для письма, проводити лінії не відриваючи руку від аркуша, штрихувати, вирізати, клеїти, працювати одночасно правою і лівою руками. 

«Тренування для мозку». Ці завдання вчитимуть дитину зосереджуватися, знаходити спільне й відмінне між предметами, класифікувати й узагальнювати їх, діяти за зразком, орієнтуватися в просторі, складати ціле із частин, дотримуватися послідовності, бачити деталі, знаходити елемент, якого бракує, вибудовувати ланцюжок міркувань, обґрунтовувати власну думку.

«Уява та фантазія». Завдання цього типу спрямовано на розвиток образного мислення, уяви і фантазії, вчитимуть дитину виражати почуття та емоції не тільки вербально, а й за допомогою творчості. 

«Розвиток мовлення». Виконуючи ці завдання, дитина розширить свій словниковий запас, тренуватиметься запитувати і відповідати на запитання, описувати предмети й знаходити їх за описом, складати розповіді за малюнком, використовувати у мовленні синоніми, антоніми, ознайомиться з літерами.

«Довкілля/навколишній світ». Завдання сприятимуть закріпленню знань дитини про себе, формуватимуть уявлення про емоції та почуття людей, а також стосунки й правила у їхньому житті, ознайомлять зі світом професій; учитимуть розрізняти тварин, рослини, визначати умови, необхідні для їхньої життєдіяльності.