Оцініть програму

Пізнаю себе і свої можливості

Пізнаю себе і свої можливості
КІЛЬКІСТЬ ЗАВДАНЬ 23
КІЛЬКІСТЬ ДНІВ 7-11
РЕКОМЕНДОВАНО НА ДЕНЬ 2-3 завдання
ВІК ДИТИНИ 8-9 років
рейтинг
5.00
(3 оцінок)

Робочий зошит «Пізнаю себе і свої можливості» сприятиме формуванню уявлень про людину як частину суспільства, вчитиме сприймати себе та інших людей, оцінювати вчинки, розвиватиме здібності та обдарування дитини.

Зошит укладено для учнів 3 класу. Зміст його завдань сприятиме формуванню інтересу дитини до своїх зовнішності, рис характеру, можливостей, учитиме розрізняти бажання й потреби, аналізувати власний досвід, формувати нові звички. ..

89 років – це час, коли дитина прагне глибше пізнати себе, набути впевненості у своїх силах, усвідомити свою унікальність. Виконуючи завдання робочого зошита, дитина дізнаватиметься про сильні сторони своєї особистості, учитиметься розповідати про себе, свої захоплення, риси характеру, визначати й розвивати свої «суперсили».

У зміст робочого зошита включено завдання, що спрямовані на розвиток навичок та цінностей, допомагають навчитися самостійно ухвалювати рішення, працювати над самооцінкою, використовувати Я-висловлювання, бути ініціативним і відповідальним. Виконуючи завдання, дитина формуватиме свою позицію, вчитиметься її доводити, співвідносити з позиціями інших людей. 

Першочерговим завданням роботи із зошитом «Пізнаю себе і свої можливості» є збереження духовного здоров’я дитини, її емоційного добробуту. При опрацюванні зошита важливо забезпечити дотримання школярем режиму роботи, не допускати примусу і перевантаження дитини.

Після виконання завдань зошита ви можете нагородити дитину спеціальним дипломом, який стане відзнакою за старанне і вправне виконання завдань та підтвердить набуття таких необхідних для подальшого навчання поведінкових навичок, як самоорганізованість, самодисципліна, творчість.

Програму робочого зошита укладено відповідно до Державного стандарту початкової освіти та чинних освітніх програм, із дотриманням принципу наступності (від простого до складного), а завдання структуровано таким чином, щоб допомогти дитині опанувати та систематизувати знання про себе і свої можливості.