Оцініть матеріал

9 вправ для розвитку навичок ментальної арифметики

Прості ігри та фокуси, за допомогою яких ви можете розвинути навички усних обчислень у вашої дитини

9 вправ для розвитку навичок ментальної арифметики

Ментальна арифметика - це методика навчання, що бере початок у країнах Азії, але сьогодні набирає популярність у всьому світі. Вона заснована на механічному обчисленні на рахівницях, розвитку навичок лічби подумки і вправах на концентрацію і логіку. Ментальна арифметика допомагає розвинути швидкість мислення і творчі здібності.

Навички ментальної арифметики допомагають дітям краще зрозуміти основні математичні концепції. Крім того, у дітей виникає почуття впевненості в собі, коли вони знають, що можуть робити обчислення подумки, і їм для цього не потрібні калькулятор, ручка і папір. Коли дитина навчиться рахувати подумки, вирішення простих арифметичних задач у неї буде займати менше часу, ніж якби вона рахувала на калькуляторі.

На ранніх етапах вивчення математики використання допоміжних інструментів (наприклад, рахівниць або рахункових паличок) допомагає дітям розуміти рівності та інші математичні поняття. Як тільки дитина засвоїть прості поняття, вона буде готова до вивчення ментальної арифметики.

Вправи ментальної арифметики

Використовуйте наведені нижче вправи і способи обчислення, щоб допомогти дітям розвинути свої математичні навички. За допомогою цих способів вони навчаться розбивати математичні завдання на більш прості частини і розв'язувати їх подумки.

Розкладання

Перший спосіб обчислення - розкладання - означає представлення чисел у розгорнутій формі (десятки і одиниці). Цей спосіб добре підходить для додавання двозначних чисел, оскільки дітям не важко розбивати числа на десятки і одиниці, а також додавати прості числа. Наприклад:

25 + 43 = (20 + 5) + (40 + 3) = (20 + 40) + (5 + 3).

Дитині легко зрозуміти, що 20 + 40 = 60, а 5 + 3 = 8, тому загальний результат складе 68.

Розкладання можна використовувати і для того, щоб навчити дитину віднімати подумки. Відмінність у тому, що найбільше число не потрібно розкладати на частини:

57 - 24 = (57 - 20) - 4.

Відповідно, 57 - 20 = 37, і 37 - 4 = 33.

Округлення

Іноді дитині легше розв'язати задачу, якщо округлити одне або кілька чисел. Наприклад, якщо потрібно додати 29 + 53, простіше округлити 29 до 30, і тоді легко можна порахувати, що 30 + 53 = 83. Після цього потрібно відняти «зайву» одиницю, яка з'явилася після округлення. Так ми отримаємо остаточний результат - 82.

Округлення також можна використовувати для віднімання. Наприклад, якщо потрібно розв'язати приклад: 53 - 29, можна округлити 29 до 30.

53 - 30 = 23.

Потім потрібно додати одиницю, яка залишилася після округлення, і ми отримаємо остаточний результат - 24.

Додавання

Ще один спосіб віднімати подумки. Він полягає в тому, щоб округлити від'ємник до десятка. Потім потрібно додати десятки, щоб отримати зменшуване. Після цього можна обчислити залишок.

Розглянемо цей метод на прикладі:

87 - 36.

Щоб розв'язати приклад методом додавання, потрібно додавати до 36 числа до тих пір, поки не вийде 87. Спочатку можна округлити 36 до 40:

36 + 4 = 40.

Потім потрібно додавати десятки, поки не отримаємо 80. Так ми дізнаємося, що різниця між 36 і 80 дорівнює 44

4 + 40 = 44.

Після цього потрібно додати до цієї суми 7, що залишилась, - число, якого не вистачає до 87:

44 + 7 = 51.

Таким чином, ми отримали остаточний результат: 87 - 36 = 51.

Парні числа

Коли дитина вивчить додавання парних чисел (2 + 2, 5 + 5, 8 + 8 тощо), вона зможе використовувати це для обчислень подумки. Коли дитина стикається з арифметичною задачею, близькою до додавання парних чисел, вона може просто додавати числа, а потім коригувати результат.

Наприклад:

приклад 6 + 7 близький до 6 + 6. Дитина вже знає, що 6 + 6 = 12. Потім їй залишається додати 1, щоб отримати остаточну відповідь:

12 + 1 = 13.

Ігри для ментальної арифметики

Покажіть дитині, що математика може бути цікавою. Для цього ви можете використовувати активні ігри, які добре підходять для учнів молодших класів.

Знайдіть числа

Напишіть на дошці п'ять чисел (наприклад, 10, 2, 6, 5, 13). Потім запропонуйте дитині знайти серед них число, яке відповідає таким твердженням:

  • сума цих чисел дорівнює 16 (10, 6);
  • різниця цих чисел становить 3 (13, 10);
  • сума цих чисел становить 13 (2, 6, 5).

Використовуйте й інші набори чисел та арифметичні дії.

Групи

Це активна гра, а значить, вона обов'язково сподобається дітям молодшого шкільного віку. У цю гру можна грати в класі. Скажіть дітям: «Об'єднайтесь у групи по...» і зашифруйте число в прикладі (наприклад, 10 - 7, що означає, що дітям потрібно об'єднатися в групи по троє). По ходу гри можна ускладнювати завдання, наприклад, 29 - 17 (діти повинні об'єднатися у групи по 12 осіб).

Встаньте/сядьте

Перш ніж дати дітям завдання, запропонуйте їм встати, якщо відповідь буде більшою за певну кількість, і сісти, якщо меншою. Наприклад, діти повинні встати, якщо відповідь більша, ніж 25, і сісти, якщо відповідь менша. Після цього озвучте завдання: 57 - 31. Якщо діти правильно розв'язують завдання кілька разів поспіль, ви можете ускладнювати приклади. Міняйте число, яке є точкою відліку.

Гра з датою

Щоранку пишіть на дошці дату. Запропонуйте дітям придумати приклад, відповіддю на який буде це число. Наприклад, якщо дата - 8 грудня, діти можуть запропонувати такі варіанти прикладів: 4 + 4, 5 + 3, 10 - 2, 18 - 10, 6 + 2.

Старші діти можуть пропонувати приклади на додавання, віднімання, множення і ділення.

Квадрат

Поділіть дітей на дві команди. Намалюйте квадрат на дошці або розставте столи у формі квадрата. По черзі давайте приклади членам обох команд. За кожну правильну відповідь дитина просувається на наступний кут квадрата. Після того, як учасник дасть 4 правильних відповіді і пройде усі кути, він передає естафету наступному учаснику.

Гість
Оцініть матеріал